سیم های تک رشته ای با هادی تک مفتولی سیم های تک رشته ای با هادی تک مفتولی

3

Conductor :

Annealed Copper Class 5/1

مس نرم شده کلاس 5/1

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)05 06

ISIRI ( 607)05 / 06

استاندارد :

Nominal Voltage :

300 / 500 V

500 / 300 ولت

ولتاژ نامی :

 

این سیم ها برای مصارف عمومی در نقاط خشک ، کلید ها و تابلوها و تاسیسات الکتریکی نصب ثابت ، داخل لوله های دفن شده زیر گچ استفاده می شوند . استفاده از این سیم ها مستقیم زیر گچ مجاز نیست

تک مفتولی

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

قطر تقریبی سیم

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C

وزن تقریبی سیم

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

0.5 1 × 0.80 0.6 2.0 36 0.015 9
0.75 1 × 0.97 0.6 2.2 24.5 0.012 11
1 1 × 1.13 0.6 2.65 18.1 0.011 14
انعطاف پذیر
0.5 16 × 0.20 0.6 2.2 39.0 0.013 9
0.75 24 × 0.20 0.6 2.35 26.0 0.011 12
1 32 × 0.20 0.6 2.6 19.5 0.010 15