سیم های مسی سخت هوایی سیم های مسی سخت هوایی

10

Conductor :

hard drawn copper

مس کشیده شده سخت

هادی :

Standard :

BS 7884

BS 7884

استاندارد :

 

انواع هادی ها برای انتقال انرژی الکتریکی در خطوط توزیع فشار ضعیف و متوسط جائیکه فاصله دکل ها از هم کوتاه هستند و همچنین در شرایط سخت آب و هوایی بکار می روند . هر یک از مفتول های این هادی جهت تحمل تنش های مکانیکی بایستی از نوع سخت کشیده شده یا آنیل نشده باشند .

 

 

سایز سیم

 

ساختار هادی

 

 

قطر سیم

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

وزن تقریبی هادی

حداقل نیروی پاره گی

conductor size

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

approx weight

(kg/km)

min breaking load

(KN)

10 7 × 1.35 4.1 1.806 90 4.1
16 7 × 1.70 5.1 1.1385 143 6.5
25 7 × 2.10 6.3 0.7461 129 9.9
35 7 × 2.50 8.5 0.5264 310 14.0