سیم های تک رشته ای با هادی غیر قابل انعطاف سیم های تک رشته ای با هادی غیر قابل انعطاف

1

Conductor :

Annealed Copper Class 1 . 2

مس نرم شده کلاس 1 و 2

هادی :

Insulation :

PVC

PVC

: عایق

Standard :

IEC ( 60227)01

ISIRI ( 607)01

استاندارد :

Nominal Voltage :

450 / 750 V

750 / 450 ولت

ولتاژ نامی :

NYA : تیپ

این سیم ها برای مصارف عمومی در نقاط خشک ، کلید ها و تابلوها و تاسیسات الکتریکی نصب ثابت ، داخل لوله های دفن شده زیر گچ استفاده می شوند . استفاده از این سیم ها مستقیم زیر گچ مجاز نیست

 

 

سطح مقطع

 

ساختار هادی

 

 

ضخامت عایق

 

قطر تقریبی سیم

 

حداکثر مقاومت الکتریکی در دمای 20 °C

 

حداقل مقاومت عایقی در دمای 70 °C


وزن تقریبی سیم

Cross section

(mm^2)

Construction conductor

(no – mm)

Insulation thickness

(mm)

Overall diameter

(mm)

Max electrical resistance at 20 °C

(Ω/km)

Min insulation
resistance at 70°C

(MΩkm)

App : weight

(kg/km)

1.5

1.38 × 1

0.7

2.8

12.1

0.011

20

1.5

0.53 × 7

0.7

3

12.1

0.010

21.5

2.5

1.78 × 1

0.8

3.4

7.41

0.010

31

2.5

0.67 × 7

0.8

3.6

7.41

0.009

33

4

2.25 × 1

0.8

3.9

4.61

0.0085

46

4

0.85 × 7

0.8

4.2

4.61

0.0077

50

6

2.76 × 1

0.8

4.4

3.08

0.0070

65

6

1.04 × 7

0.8

4.8

3.08

0.0065

70

10

3.57 × 1

1.0

5.6

1.83

0.0070

109

10

1.35 × 7

1.0

6.1

1.83

0.0065

116

16

1.70 × 7

1.0

7.1

1.15

0.0050

175

25

2.14 × 7

1.2

8.9

0.727

0.0050

278

25

2.52 × 7

1.2

10.0

0.524

0.0040

375