ارتباط با ما آدرس و تلفن های تماس

A3 آدرس: تبریز - جاده آذرشهر - شهرک شهید رجائی شمالی - بیست متری اول غربی - قطعه

 
تلفن های تماس : 34204882 - 041   و   34209797 - 041
             فکس :  34209796 - 041